Fuga NCN

W ramach projektu Fuga NCN badamy kwantowe własności światła i perspektywy jego zastosowań, między innymi w spektroskopii. Skupiamy się na parach fotonów oraz pojedynczych fotonach. Jako źródeł nieklasycznego światła używamy kryształów nieliniowych oraz koloidalnych kropek kwantowych.

Publikacje stworzone w ramach projektu:

[1] Quantifying the momentum correlation between two light beams by detecting one, A. Hochrainer, M. Lahiri, R. Lapkiewicz, G. B. Lemos, A. Zeilinger, PNAS 114, 7, 1508–1511 (2017)
[2] Interference fringes controlled by noninterfering photons, A. Hochrainer, M. Lahiri, R. Lapkiewicz, G. B. Lemos, A. Zeilinger, Optica 4, 3, 341-344 (2017)
[3] Twin-photon correlations in single-photon interference, M. Lahiri, A. Hochrainer, R. Lapkiewicz, G. B. Lemos, A. Zeilinger,
​Physical Review A 96, 013822 (2017)
[4] Phase matching alters spatial multiphoton processes in dense atomic ensembles, A. Leszczyński, M. Parniak, W. Wasilewski,
Optics Express 25, 284-295 (2017)
[5] Super-resolution enhancement by quantum image scanning microscopy, R. Tenne, U. Rossman, B. Rephael, Y. Israel, A. Krupinski-Ptaszek, R. Lapkiewicz, Y. Silberberg, D. Oron, ​Nature Photonics, 13, 116–122 (2019)
[6] Can Induced Coherence without Induced Emission be Non-Quantum?, M. Lahiri, A. Hochrainer, R. Lapkiewicz, G. B. Lemos, A. Zeilinger, https://arxiv.org/abs/1709.09974 , w recenzji